HumanRebels

Vores mål er effektivitet. Vores strategi, motivation 

Om os

Vi tror på jeres potentiale og hjælper jer med at omsætte jeres visioner til konkret adfærd og handling. Vi er agile og rebeller, så hvor andre ser begrænsninger ser vi muligheder og nye veje. Vi fokuserer på det der virker og på at skabe motivation som kan skabe fremdrift og forandring. Vi er naturlige relationsbyggere, som tror på at en stærk relation er en afgørende faktor for at skabe gode resultater sammen over tid.  

Services
  • HR som Service
  • Adfærds- og Kulturforandring
  • Ledelse og Kommunikation
  • Rekruttering og Search

Naja Gundelach-Taabbel Jensen

Jeg er snart uddannet Cand. Mag i International Virksomhedskommunikation og Engelsk med en særlig kærlighed til motivation og relationer i organisatoriske perspektiver 

+ Kommunikation
+ Elitestuderende på IVK
+ Search


Nadja Fuglsang

Jeg er den som fokuserer på handling før temaer bliver for abstrakte, så vi altid har fokus på leverance og på at få medarbejderne med.

+ 10 års erfaring med HR og Search

+ Bæredygtig forandringsledelse 

+ Psykometriske analyseværktøjer

+ Kultur- og forandringsinspirator

+ Bestyrelsesarbejde – strategisk HR

Nadja Fuglsang